法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

143. PHƯƠNG TIỆN ĐỂ NHẮC MỌI NGƯỜI, CÔNG ĐÓNG CỬA ẨN TU TẠI PENANG     

Mùa xuân năm mậu thân, công 69 tuổi. Ngài cùng hòa thượng Thiện Khánh đi Selangor, đến chùa Quan Âm Các. Chùa này do chính hòa thượng sáng lập. Sau đó quay về Ipoh, thăm các động Tích Lịch lớn và nhỏ; đến chùa Cực lạc, giảng Đại Thừa Khởi Tín và phẩm Hạnh Nguyện. Tín đồ quy y rất đông. Giảng kinh xong và coi như phương tiện để nhắc nhở, Công đóng cửa, tạm nghỉ giảng kinh và tham thiền, không tiếp khách. Công trú tại đây qua năm. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Nhiệt náo trường trung độ xuân thu
Xả kỷ vân nhân bất tự ưu
Thành khủng hậu học đọa thử bệnh
Công cố thị hiện yểm quan tu.

Dịch:

Trong chốn lao xao trải mấy xuân
Quên mình vất vả vị tha nhân
Ngại người coi nhẹ đường tu tập
Thị hiện ẩn tu Công bế quan.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |