法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

146. RỒNG CHÀO ĐÓN KINH CÁC QUAN TIẾP NHẬN CHIẾU CHỈ      

Khi đoàn tiến vào phủ Đại Lý, sấm chớp ầm ầm, hồ Nhĩ Hải nổi sóng, ở trên thì rảng mây mầu sắc biến ảo, bầy ra quang cảnh dị kỳ. Trời không mưa, cho đến khi về tới chùa rồi  sau khi cử hành đại lễ tiếp rước kinh một cách an toàn xong, lúc đó mưa lớn mới đổ xuống. Sau ngày nói trên, ngày nào trời cũng tạnh ráo. Ai nấy đều nói đây là do Long Vương chào đón kinh. Hồi đó, vị tổng đốc kiêm hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu là Lý Kinh Hy thống lãnh các quan và thân hào đi tiếp nhận chiếu chỉ và nghênh đón kinh tạng, đều tận mắt trông thấy điều kỳ dị và đều tán thán Phật pháp vô biên.
 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:  

Nhất lộ bình an vô trích vũ
Thiên chúng hạo đãng hữu thụy vân
Lạp nguyệt tam thập chính hương hội
Hoan đằng vạn chúng đắc vị tằng.

Dịch:

Một giọt chẳng mưa suốt lộ trình
Ngàn người chung hưởng áng mây lành
Ba mươi tháng chạp hội hương chánh
Vạn chúng mừng vui mấy thưở bằng.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |