法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

148. CÂY DẺ GIÀ NỞ HOA ƯU ĐÀM      

Đáp ứng lời cung thỉnh của tăng già và các tín đồ hộ trì Phật pháp, Vân Công giảng bộ kinh Lăng Nghiêm. Khi Công lên tòa thuyết giảng thì cây dẻ già ở trước sân chùa bỗng nở rộ mấy chục bông hoa ưu-bát-đàm, lớn bằng cái chậu, hình giống như hoa sen, mầu thì vàng ròng, nhụy tỏa hương, bên trong rổng rang tinh khiết. Hoa giữ hương sắc như vậy luôn trong mấy tháng, không bị tàn úa. Ai trông thấy cũng cho là chuyện lạ, chưa từng xảy ra. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Lão thụ thông linh hiến diệu cung
Trĩ đồng ngưỡng thủ vọng tiên hoa
Tăng già hàm thuyết kỳ hoa thụy
Đàn việt quy kính thắng bồ đề. 

Dịch:

Cảm ứng cây già cống hiến thiêng
Trẻ thơ ngóng cổ ngắm hoa tiên
Tăng già xưng tán điềm hoa quý
Thiện tín quy y hướng bồ đề.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |