法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

155. TỐI HÔM TRƯỚC THỌ GIÁO, NGÀY HÔM SAU ĐỔI KHÁC      

Tối hôm đó, họ Lý giữ Công ở lại thọ trai. Đốt đèn lên, hai bên đàm luận về lý nhân quả một cách rành rẽ và nói đến nghiệp báo như mạng lưới ràng buộc chằng chịt; do nghiệp quả nhân duyên mà nói đến thế giới và chúng sanh nối tiếp nhau ra sao. Câu chuyện đã hứng thú, ý nghĩa lại càng thâm sâu. Tiếp chuyện Công, có lúc họ Lý điểm vào bằng những lời nồng ấm, có lúc trên dung nhan biểu lộ sự kính nể, rồi thốt nhiên, bùi ngùi thở dài: “Pháp Phật bao la như vậy, nay tôi lại phá chùa hại tăng, gây thành nghiệp nặng, biết làm sao bây giờ!” 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Công vân phong khí thời sử nhiên
Cực lực bảo hộ công đại yên
Lý công đại duyệt dụy y giáo
Đồng tăng sơ thực thượng điện tham.
 
Dịch:

Công rằng thế cuộc khiến xui nên
Hộ pháp công to hãy kết duyên
Lý nghe mừng rỡ vâng lời dạy
Cùng chúng ăn chay cũng lễ thiền.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |