法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

156. SÁM HỐI QUY Y TAM BẢO      

Đến ngày mồng 4 tháng 8, trong núi hiện ra hào quang ánh vàng, tử đỉnh núi xuống tới chân núi, cây cỏ thảy đều biến thành mầu vàng ối. Tương truyền rằng trong núi vốn có ba loại hào quang, mầu của Phật quang, mầu bạc và mầu vàng. Mầu Phật quang thì đôi lúc xuất hiện, còn hào quang mầu bạc và vàng thì rất hiếm thấy. Tổng binh họ Lý rất lấy làm cảm khái trước sự việc đó, giữ lễ thầy trò đối với Vân Công, xin quy y tam bảo, rồi cung thỉnh Công làm tổng trụ trì núi Kê Túc, sau đó dẫn quân lính xuống núi. Về sự việc này, nếu chẳng phải vì sức mạnh cảm hóa từ cái đức tuyệt vời của Công, há có thể chuyển đổi  được tâm niệm chỉ trong một khoảnh khắc như vậy! Ngoài Công ra ai làm được chuyện đó?  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Uy vũ bất khuất đại trượng phu
Nghị nhiên vãng kiến chí hà như
Kham tiếu phạ tử tham sinh bối
Đào chi yêu yêu tại kỳ đồ.
 
Dịch:

Đại trượng phu uy vũ chẳng sờn
Một lòng quyết gặp giữa ba quân
Cười người sợ chết cùng tham sống
Gặp khúc hiểm nguy vội lánh thân.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |