法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

158. CHIM SÁO NIỆM PHẬT A DI ĐÀ      

Năm nhâm tý, Công 73 tuổi. Trở về Vân Nam, Công lo việc tổ chức phân hội, khai mạc đại hội tại cung Văn Xương, rồi mời pháp sư Liễu Trần đứng ra lập phân hội tại Quý Châu. Các vị lạt ma Tây Tạng đến dự rất đông. Có chương trình mở các trường học Phật giáo, lập các đoàn truyền bá đạo, cũng như thành lập các y viện và các cơ sở từ thiện. Có người đến cúng một con sáo biết nói để làm lễ phóng sinh. Trước khi con sáo quy y, học niệm Phật thì nó ăn thịt nhưng sau đó, nó chỉ ăn đồ chay rồi, có một hôm nó bị chim ưng bắt đi. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Phi khứ không trung nhưng niệm Phật
Tận thử báo thân sinh Cực Lạc
Hồ vi vạn vật chi linh giả
Nhân bất như điểu luyến Ta bà.
 
Dịch: 

Sáo đã bay cao còn niệm Phật
Báo thân này hết vãng sanh Tây
Loài người ưu tú trong muôn vật
Tham sống với chim sánh chẳng tầy.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |