法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

159.  HỒN OAN ĐÒI MẠNG BÁO CỪU      

Năm quý sửu, 74 tuổi, do công việc của phân hội đòi hỏi, Công phải đi về kinh đô. Tại đây Công gặp Hùng Hy Linh và tổng lý nội các là Nhiệm Khả Trừng, và được các vị này ra sức giúp đỡ và hộ trì Phật giáo[27]. Năm sau, giáp dần, 75 tuổi, Công trở về núi Kê Túc lo việc trùng tu các chùa và tu viện. Công đi Tây Tạng, thăm 13 ngôi đại tự. Năm ất mão, Công 76 tuổi. Sau kỳ truyền giới, một hôm, có cô con gái, 18 tuổi, con của một hiếu liêm họ Đinh ở huyện Đặng Xuyên, thình lình bị mê man bất tỉnh. Đến khi tỉnh thì tức khắc đổi giọng nói như một người nam, rồi mắng người cha: “Ngươi cậy quyền thế vu cáo ta là trộm cướp, để đến nỗi ta bị mất mạng. Ta chính là Đổng Chiêm Bưu đây! Ngươi còn nhớ không? Nay Diêm Vương cho phép ta báo cái thù 9 năm đó!” Nói rồi, cô ta cầm dao rượt đuổi người cha.  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Nhân quả bất khả đào
Tạo nghiệp tất thọ báo
Kim nhật quỷ sách mạng
Vãng thời tâm táng chiêu.
 
Dịch: 

Nhân quả không thể trốn
Nghiệp tạo quả báo theo
Hồn ma nay đòi mạng
Bởi trước tâm ác chiêu.

__________________

[27] Theo cuốn Hư Vân Hòa Thượng Niên Phổ thì nhân vật Hùng Hy Linh chính là Tổng lý nội các vào thời bấy giờ (prime minister), còn Nhiệm Khả Trừng đảm nhiệm chức vụ án tuần tại tỉnh Vân Nam.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |