法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

160. GIẢI OAN, GIẢNG GIỚI LUẬT, SÁM HỐI      

Hằng ngày, hễ mỗi lần hồn ma đến thì cô gái lại biến đổi sắc mặt và thái độ. Không những gia đình bị rối rắm, thôn xóm cũng bị phiền nhiễu. Vào khoảng đó, núi Kê Túc phái hai vị tăng là Tố Cầm và Tố Trị đi  Đặng Xuyên để lo công việc chùa. Nhân đi ngang qua nhà họ Đinh, hai vị này trông thấy đông người đương đứng coi hành động hung hãn của hồn ma nhập vào cô gái. Một vị lên tiếng bảo:
- Ta khuyên ngươi đừng có làm vậy mà phá mất sự an ổn của vùng này.
Con ma đáp:
- Thầy là người xuất gia, chớ có can thiệp vào đây!
Vị tăng nói:
- Vốn là chẳng có gì liên quan đến ta, nhưng sư phụ ta dạy rằng oan phải giải, chẳng nên thắt lại, vì càng thắt oán càng sâu, khi nào mới kết liễu.
 Ma nghĩ ngợi một lát rồi nói:
-  Sư phụ của thầy là ai?
 -  Sư phụ ta là hòa thượng Hư Vân tại chùa Chúc Thánh.
Ma bảo:
-  Tôi nguyện xin quy y và thọ giới.    

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Thân tống chí Kê Sơn
Vân Công thuyết giới đàn
Tòng thử giải oan kết
Đặng Xuyên kết hội sám.
 
Dịch: 

Đưa hồn ma đến Kê Túc
Vân Công giảng giới đàn
Oan kết liền được giải
Đặng Xuyên lập hội sám.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |