法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

161. BỊ NGHI OAN MẮC NẠN TÙ TỘI      

Năm bính thìn, Công 77 tuổi. Nghĩ tới bức tôn tượng bằng ngọc mà cư sĩ Cao Vạn Bang cung tiến, cách nay đã mấy năm rồi, vẫn còn gửi tạm tại đình Quan Âm, Công muốn tìm cách mang tượng về. Lại được nghe thổ dân trong vùng đó rất tin Phật, Công bèn du hành đến các vùng biển miền Nam đặng thăm cho biết tình hình. Công đi Miến Điện giảng kinh, sau đó đáp thuyền đi Tân Gia Ba. Tại đây có sự kiểm tra và Công bị nghi oan thuộc thành phần cách mạng. Người ta bắt và giam Công lại, từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thì có một đệ tử từng quy y với Công là Hồng Thịnh Tường tới xin bảo lãnh luôn cả 6 vị tăng, đóng tiền cho mỗi người là 5 ngàn đồng. Sau khi được phóng thích, Công đến ngụ tại tiệm buôn của cư sĩ họ Hồng qua năm, rồi lo gom góp phương tiện vận chuyển bức tượng ngọc. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:
 
Vu vi cách mạng đảng
Bị phòng tù lục tăng
Linh ngữ cộng hoạn nạn
Phật quốc đồng hóa sanh.

Dịch:

Nghi oan làm cách mạng
Sáu tăng đều bị nhốt
Cùng trong vòng tù tội
Hóa sanh nơi đất Phật.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |