法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

163. PHÁP HỘI THỦY LỤC, RÁNG MÂY CẢM ỨNG ĐIỀM LÀNH      

Năm mậu tuất, Công 79 tuổi. Đường Kế Nghiêu, vị tư lệnh quân đội tỉnh Vân Nam cung thỉnh Công về Côn Minh để lo tổ chức Phật sự. Công mang theo đệ tử Tu Viên. Giữa đường gặp cướp, nhưng rồi bọn cướp lại bị Công dùng lời thuyết phục.Về đến thành phố, Đường Kế Nghiêu thỉnh cầu Công giúp đỡ ba việc: (1) Lập một đàn tràng lớn, cầu Phật gia hộ đặng giải tiêu mọi tai nạn và siêu độ các vong linh; (2) Xây cất một đại tùng lâm để hoằng dương Phật pháp; (3) Lập một trường đại học từ thiện để giáo dục lớp thanh niên. Công cũng đưa ra ba điều kiện, cấm làm thịt gia súc, đại xá tội phạm và phát chẩn cứu tế. Tất cả mọi điều Công đưa ra đều được đáp ứng. Năm ất vị, Công 80 tuổi. Pháp hội khai mạc, các ngọn nến khi thắp lên thì hoa đèn rộ nở, tựa như những bông sen, ánh sáng mầu tỏa rực khắp nơi. Sau 49 ngày, pháp hội viên mãn, đến lễ tống thánh thì trên không trung hiện ra những ráng mây hình tràng phan và tàn lọng rực rỡ. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Cảm ứng nan tư. 

Dịch: 

Cảm ứng khó lường.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |