法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

164. CẶP NGỖNG NIỆM PHẬT VÃNG SINH      

Năm canh thân, Công 81 tuổi. Đường Kế Nghiêu mời Công về trú tại chùa Hoa Đình. Sau đó ít lâu, họ Đường đi Hương Cảng. Một hôm Trương Chuyết Tiên mang đến chùa Vân Thê[28] để phóng sinh một cặp ngỗng trống mái và nhờ Công thuyết giảng cho chúng được quy y. Hai con ngỗng cúi đầu xuống đứng lặng nghe. Giảng về giới xong thì thấy chúng có giáng điệu hoan hỷ. Từ đó, chúng đi theo mọi người lên chánh điện tụng kinh, đi nhiễu Phật, cứ như vậy trong ba năm. Đến ngày nọ, trước Phật, con ngỗng mái nhiễu Phật ba vòng, nó đứng thẳng người lên rồi tịch. Chẳng bao lâu sau, con trống cũng làm như vậy. Ngỗng chết rồi mà bộ lông của chúng vẫn thấy tươi tốt như lúc còn sống. Xác ngỗng được đặt trong một cái hòm nhỏ bằng gỗ rồi chôn xuống đất.  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Nhất thiết chúng sinh hữu Phật tính
Bách thiên tam muội chứng bồ đề
Vạn vật nguyên lai bổn nhất thể
Tam giới vô tư nhiệm tự thích.
 
Dịch:

Hết thảy chúng sanh có Phật tính
Trăm ngàn tam muội chứng bồ đề
Vạn vật vốn cùng chung một thể
Ba cõi đâu riêng mặc sức về.

__________________

[28] Chùa Hoa Đình về sau đổi tên thành chùa Vân Thê.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |