法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

165. CỨU CÔ GÁI VÀ HÓA ĐỘ HAI HỌ     

Năm tân dậu, Công 82 tuổi. Cố Phẩm Trân là chủ nhiệm tỉnh Vân Nam. Năm đó trời làm lụt, rồi hạn hán, tiếp theo là nạn dịch với bệnh yết hầu lan tràn. Mọi công trình xây dựng phải đình hoãn lại. Một hôm Công đi về thành phố. Lúc trở về núi, nhân ngồi nghỉ bên gốc cây, Công lượm được một gói đồ và mở gói ra thì thấy bên trong có nữ trang gồm xuyến vàng, vòng ngọc, đồng hồ, với 8 ngàn tiền Vân Nam và hơn một vạn đồng tiền quan Pháp (francs). Tất cả đều được Công gói lại tính để chờ có dịp sẽ giao hoàn cho chủ. Trời đã gần tối, Công phải trở về. Khi đến hồ thì trông thấy một cô gái nhẩy xuống nước, Công bèn cứu lên, hỏi han thì biết cô này họ Chu, bị gả cho ông họ Tôn, một cấp chỉ huy trong quân đội. Vì bị làm nhục, tức khí cô gái trốn đi nên xảy ra sự việc như trên. Công hóa độ cho cả hai bên gia đình, đồng thời truyền giới quy y cho họ. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Thất kim dục tự sát
Cáp ngộ hoạt bồ tát
Chửng cứu ly khổ hải
Tôn Chu cộng hiến hoa.
 
Dịch: 

Mất của toan tự sát
Duyên may gặp bồ tát
Vớt người lìa bể khổ
Tôn Chu cùng dâng hoa.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |