法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

168. CHÙA  ĐI GẶT LÚA TRONG CẢNH HOANG VẮNG     

Năm quý hợi, Công 84 tuổi. Trong thời kỳ này có một vài kỳ tích lạ. Có vụ hỏa thiêu xác một bà họ Lý và khi lửa đốt lên hóa thành hình bông sen. Trên ngôi mộ của ni sư Đạo Minh thì có tổ kiến đùn lên giống như hình một cái tháp. Thiền sư Cụ Hành, tự đốt mình hóa thân về Tây Phương. Năm giáp tý, Công 85 tuổi. Công tác tập trung vào việc tu sửa các chùa tháp. Năm ất sửu, Công 86 tuổi. Công truyền giới giảng kinh, tổ chức các khóa nhập thất dài hạn. Năm bính dần, Công 87 tuổi. Hồi này trong hạt Vân nam có nhiều cướp bóc, dân chúng lo sợ, lúa chín mà không dám đi gặt về. Công đứng xin với quân đội đừng ngăn trở để cho phép các tăng đi gặt lúa. Từ đó cả ngàn người kéo nhau đến chùa để có gạo ăn. Mới đầu ai nấy có cơm ăn, kế đến phải ăn cháo, rồi nước cám, sau chỉ còn nước uống đỡ đói v.v. Chùa và mọi người cùng cam chịu khổ với nhau. Thấy vậy dân chúng hết sức cảm động !   

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:
 
Thủy tắc đồng thực phạn
Kế nhi ẩm chúc tương
Chung chí khang hòa thủy
Tăng tục cộng chưng thường.
 
Dịch:

Mới đầu có gạo có cơm 
Sau đành húp cháo đỡ cơn đói lòng
Cuối cùng hòa cám nước trong
Tăng tục cam chịu cùng chung qua ngày.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |