法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

172. HAI CÂY THIẾT THỤ NỞ HOA DƯỚI THỀM     

Năm canh ngọ, Công 91 tuổi. Mọi sự được giải quyết xong xuôi ổn thỏa. Cứ đến xuân sang là kỳ truyền giới. Công mời hòa thượng Văn Chất làm yết ma. Trong khi Công thuyết giảng kinh Phạm Võng thì hai cây thiết thụ[31] trước thềm nhà phương trượng nở rộ các bông hoa. Theo truyền thuyết thì một cây là do chính tay Mân Vương trồng, còn cây kia do chính tổ Thánh Tiễn trồng và chúng là những loại cây tăng trưởng rất chậm, cả ngàn năm mới nở hoa một lần. Để ghi nhận điềm cát tường này, Công có bài kệ trong có câu “Ưu đàm chẳng phải hoa tầm thường v v. . .” 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Bồ tát diễn pháp chúng hộ trì
Phóng quang hiện thụy chính cập thì
Không trung truyền báo long thiên tán
Thiết thụ khai hoa thế hy kỳ.
 
Dịch:

Bồ tát nói pháp chúng hộ trì
Điềm lành hiển hiện quả tức thì
Trên không loan báo trời rồng tán
Thiết thụ nở hoa chuyện hy kỳ.

____________________

[31] Phượng vĩ thiết thụ: tiếng Anh.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |