法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

174. ÔNG LÃO THẦN LONG VƯƠNG THỌ GIỚI     

Năm nhân thân, Công 93 tuổi. Giữa mùa truyền giới, xuân năm đó, có một ông già, tóc râu bạc trắng, diện mạo thanh tú, đi thẳng vào nhà phương trượng rồi quỳ xuống xin với Công để được thọ giới. Hỏi tên họ gì thì ông già trả lời là họ Dương, quê quán tại Nam Đài Kiều, tỉnh Phúc Kiến. Lúc ấy có một tăng, tên Diệu Tông mới thọ giới cũng vốn là người Nam Đài, nhưng sư Diệu lại không biết ông già đó là ai. Sau kỳ bồ tát giới thì không ai thấy ông lão nữa. Diệu Tông trở về Nam Đài và khi ghé qua miếu Long vương thấy diện mạo bức thần tượng giống hệt ông già thọ giới. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Long vương cầu giới hóa lão ông
Bồ tát giới tất vô ảnh tung
Diệu sư kinh quá Long thần trắc
Giới điệp đoan nhiên tại thủ trung. 

Dịch:

Hóa lão ông Long vương cầu giới
Bồ tát giới xong thấy mất tăm
Long miếu sư Diệu ghé thăm
Giới điệp thần tượng còn cầm trong tay.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |