法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

177. NGƯỜI THỌ GIỚI HỔ QUY Y     

Đến mùa đông, các tín đồ hộ pháp một lòng cầu xin thọ giới. Nhận thấy nhà cửa hư hỏng, tường vách đổ nát, Công cho dựng phòng ốc bằng tre, dùng tranh lợp mái, tạm làm nơi trú ngụ cho đại chúng. Số quyến thuộc của các viên chức và thân hào trong tỉnh Quảng đông và Triều Châu đến tham dự khoảng mấy trăm người, họ mang theo cả lính đi bảo vệ. Số người quy y rất là đông. Trong đêm ngày 17 tháng 11, đương lúc thuyết giảng về bồ tát giới thì có một con hổ đến quy y. Mọi người đều kinh hoàng. Công giảng cho hổ nghe về giới quy y thì hổ liền khấu đầu ba lần, tỏ ra ngoan ngoãn. Công nói câu kệ sau : 

Hổ thức quy y Phật
Chánh tính vô lưỡng dạng
Nhân tâm dữ thú tâm
Đồng nhất quang minh tạng.  

Dịch:

Hổ biết quy y Phật
Tánh đúng là như vậy
Tâm người cùng tâm thú
Đều là quang minh tạng.

 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Thú vương lễ pháp vương
Quy y hộ giới đàn
Niên niên lai triều bái
Nguyệt nguyệt trì giới hương.
 
Dịch: 

Vua thú lạy vua pháp
Quy y hộ giới đàn
Hàng năm lại triều bái
Tháng tháng trì giới hương.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |