法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

178. CÂY BÁ KHÔ HÂN HOAN NỞ LỘC     

Năm ất hợi Công 96 tuổi. Xuân năm đó tướng Lý Hán Hồn đổi qua miền đông khiến cho việc trùng tu chùa thiếu người hỗ trợ. Sau kỳ truyền giới, đáp ứng lời mời của tổ chức Đông Hoa Tam Viện tại Hương Cảng, Công đến đây chủ trì khóa lễ siêu độ thủy lục rồi sau đó, Công ghé qua Cổ Sơn mời pháp sư Viên Anh đảm nhiệm chức vị trụ trì. Về lại Nam Hoa, Công tu bổ Tổ điện, Quan Âm đường và xây cất các phòng ốc để làm nơi trú ngụ. Qua tháng 11 thì ba cây bá (bách) đàng sau chùa, về phía bắc của đình Phục Hổ và phía nam của suối Trác Tích, trồng lên từ đời Tống, nguyên đã khô héo từ mấy trăm năm, nay bỗng mọc ra cành tươi mới.  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Khô bá hân hân hựu hướng vinh
Sinh khí bột bột lạc ý nùng
Bút giả thân đổ tư kỳ tích
Chí đức cảm vật mị bất ứng.
 
Dịch: 

Già khô cây bá bỗng xanh tươi
Nhựa sống tràn dâng tỏ ý vui
Người viết đích thân xem tận mắt
Cỏ cây cũng cảm đức cao vời.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |