法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

179. CÁO TRẮNG QUY Y THỌ GIỚI     

Năm bính tý, Công 97 tuổi. Mùa xuân là kỳ truyền giới. Sau đó là các cuộc viếng thăm của chủ tịch nhà nước Lâm Tử Siêu, viện trưởng Cư Chính và tướng Tưởng Giới Thạch. Các vị này tới thăm chùa và trợ giúp vào các công trình trùng tu. Hồi đó, đơn vị quân đội trú đóng tại Tào Khê là đoàn quân thứ 16. Lâm Quốc Canh, vị chỉ huy của đoàn quân, một hôm, mang đến chùa một con cáo lông trắng, để chùa phóng sanh. Sau khi giảng giới cho cáo quy y xong, Công cho mang cáo vào núi thả ra, nhưng nó không đi mà ở lại chùa như loài chó nuôi trong nhà vậy. Về sau, cáo bị xe cán, Công nói kệ để siêu độ cho cáo. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:
 
Bạch hồ quy y cánh linh thông
Tưởng công sậu chí viễn tương nghinh
Nhập trượng dẫn công xuất kiến khách
Bỉ thử ác thủ tiếu doanh doanh.
 
Dịch:

Cáo trắng quy y chuyện dị kỳ
Chợt đâu tướng Tưởng viếng Tào Khê
Công ra tiếp khách từ xa đến
Cùng nắm tay nhau cười hả hê.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |