法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

181. QUÁ NGỌ NHỊN ĂN NHẰM VIỆC CỨU TẾ       

Năm mậu dần, Công 99 tuổi. Như thường lệ mùa xuân có kỳ truyền giới. Sau đó giảng kinh rồi Ngài đi Hương Cảng chủ trì pháp hội đại bi cho tới mùa thu mới trở về Nam Hoa. Năm ất mão, Công 100 tuổi. Vào mùa truyền giới thì chiến nạn lan rộng, số người thọ giới càng đông, từ các nơi đổ về. Công đề xướng hàng ngày bỏ ra 2 tiếng đồng hồ tụng sám hối, nhằm giải tiêu các tai kiếp và siêu độ các chiến sĩ trận vong trong cuộc chiến kháng Nhật, đồng thời ra lệ quá ngọ không ăn, bỏ bữa ăn chiều để dành một phần lương thực cống hiến nhà nước dùng vào việc cứu tế. Mọi người đều tán thành. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Từ thiện vi hoài chẩn tai dân
Tu Đạt trưởng giả cấp cô bần
Lão nhân phương ngoại niệm xích tử
Giảm thực tiết y cứu quần luân.
 
Dịch:  

Việc từ thiện một lòng cứu nạn
Tu Đạt Đa[32] xưa hẳn thế này
Thương dân đói khổ đó đây
Bớt ăn bớt mặc giúp ai khốn cùng.
 

_____________________

[32] Tiếng Phạn là Sudatta, tên của trưởng giả Cấp Cô Độc.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |