法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

183. THẦN CÂY LONG NÃO XIN THỌ GIỚI       

Năm Nhâm Ngọ, Công 103 tuổi. Mùa xuân vào kỳ truyền giới, có một thiện nam đến, tự xưng thuộc họ Trương, quán tại Khúc Giang, 34 tuổi và xin được thọ giới xuất gia. Khi được hỏi đã xuống tóc với vị thầy nào thì y nói không có thầy. Hỏi đã chuẩn bị y và bát của người xuất gia chưa thì trả lời rằng không có. Công ban cho pháp danh là Thường Nhục. Y tỏ vẻ trầm lặng, siêng năng và chu đáo. Khi ba giới đàn kết thúc viên mãn thì y đã biến mất. Qua năm sau, Công nằm mộng thấy y đến đòi tờ giới điệp, Ngài mới hay y là vị thần cây long não[33]

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Lão Chương cầu giới diệc kỳ duyên
Ký vô bát cụ thiểu sư phó
Công khai phương tiện tứ pháp hiệu
Tam đàn thọ tất cánh yểu nhiên.
 
Dịch: 

Họ Trương cầu giới lạ lùng thay
Chẳng bát chẳng y cũng chẳng thầy
Phương tiện tạm bầy ban pháp hiệu
Giới xong biến dạng chẳng ai hay.

_____________________

[33] Cây long não: Tên chữ hán là chương thụ (樟樹), hay còn gọi là long não thụ (龍腦樹).Trong truyện, người thọ giới tự xưng thuộc họ Trương (張)và điều đáng chú ý là 2 chữ chương (樟) và Trương(張) phát âm giống nhau trong tiếng Trung Hoa.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |