法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

184. MÁY BAY ĐỊCH ĐỤNG NHAU
BỐC CHÁY TIÊU
   
     

Mùa thu, Công cho tu sửa am Vô Tận. Một hôm 8 chiếc máy bay của quân địch đến bay lượn trên không nhiều vòng. Thời gian này đúng là lúc rất đông các yếu nhân trong chính phủ đến chùa, họp bàn chuyện quốc sách. Phi cơ tuần thám trên không, không chịu bay đi. Công ra lệnh tất cả các tăng chúng trở về phòng, đừng chạy đi đâu, còn riêng Ngài thì lên chánh điện, thắp hương rồi ngồi kiết già. Máy bay địch thả bom xuống. Bom rớt ngoài chùa, ở bờ sông trong khu rừng, còn máy bay thì có hai chiếc đụng nhau, bốc cháy tiêu tan. Từ đó về sau máy bay địch không tới nữa.
 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Địch cơ oanh tạc thế mãnh hung
Nam Hoa tự thượng thám quân tình
Phật lực hộ trì kinh vô hiểm
Toàn bằng lão tăng định hóa công.
 
Dịch: 

Máy bay oanh tạc thế dữ hung
Quanh chùa do thám lượn trên không
Kinh hoàng thoát hiểm nhờ ơn Phật
Toàn cậy công phu định của Công.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |