法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

186. RỒNG ĐEN QUY Y CHÁNH PHÁP         

Năm Giáp Thân, Công 105 tuổi. Y sĩ Tạ Song Hồ ở tỉnh Giang Tây có dẫn một ni cô, pháp danh Tuệ Diễn, mới xuất gia, đến xin Ngài cho thọ giới. Một hôm, đương lúc quá đường nhiễu Phật, sư cô hốt nhiên ngất xỉu, chốc lát sau mới tỉnh dậy. Khi ba đàn truyền giới kết thúc, sư cô Tuệ Diễn mới quỳ xuống bạch với Ngài sự việc cô thường bị quỷ hắc long ám. Nay cô được truyền giới, con quỷ rồng đen đó không dám tới kề cận với cô nữa và nó cũng muốn xin được thọ u minh giới đặng cải tà quy chánh. Con quỷ bèn mượn thân của ni cô rồi vẽ ra hình một con rồng đen, đầu là đầu rồng, thân là thân người. Ni cô Tuệ Diễn cầm tấm hình đó lên để xin thọ giới. Ngài chấp thuận. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Hắc long tác trúy loạn nữ trinh
Tuy nhiên xuất gia nhưng cựu xâm
Nam Hoa thọ giới kỳ thánh giả
Nhất đồng thọ giới viễn ly thân.
 
Dịch: 

Con quỷ rồng đen ám gái trinh
Đi tu quỷ vẫn đeo bên mình
Nam Hoa cầu giới nơi chân thánh
Cùng thọ giới xong quỷ dứt tình.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |