法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

187. ONG NÚI KÉO VỀ THỔ PHỈ ĐẾN         

Mùa hè chùa Nam Hoa mở pháp hội thủy lục. Trước đó một tháng, có một loại ong rất lớn cỡ bằng ngón tay cái, kéo về nhiều vô số, làm tổ ở hai hành lang của pháp đường. Công trình xây tổ của chúng quả là khéo léo. Công cùng ông Sầm Học Lữ và một số cư sĩ có đến xem. Ngài bảo loại ong đầu người này rất hiếm thấy, nếu xuất hiện thì sẽ có sự chẳng lành. Đến tháng 11, quân Nhật chiếm Triều Châu, rồi bọn thổ phỉ lại tới chùa ăn cướp. Khoảng nửa giờ sau khi chúng bỏ đi, thì có người của Công phái đến rước cư sĩ Sầm Học Lữ về chùa Vân Môn. Điều này cho thấy dự báo của Công thật là kỳ diệu! 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:
 
Sơn phong kết sào thổ phỉ lai
Tứ phương phong động loạn thế thái
Dự ngôn tiên triệu ngữ quả trúng
Đãi chí hữu sự tiếp nhĩ hồi.
 
Dịch: 

Ong rừng làm tổ cướp kèm theo
Ong dậy bốn phương biến loạn nhiều
Quả đúng như lời từng dự báo
Tới ngày ắt rước chẳng chờ lâu.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |