法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

190. TỪ XA VẠN DẶM HÒA THƯỢNG AN TỪ ĐI GẶP VÂN CÔNG         

Năm Đinh Hợi, Công 108 tuổi. Ngài về chùa Nam Hoa truyền giới, giảng kinh, sau đó đi Hương Cảng, Áo Môn, Trung Sơn, Thạch Kỳ và một vài nơi khác để chủ trì các pháp hội. Năm Mậu Tý, Công 109 tuổi. Từ Song Thành, đường xa vạn dặm, hòa thượng An Từ, pháp danh là Độ Luân, đi đến gặp Vân Công. Qua lời trao đổi, Ngài biết vị khách tăng là một pháp khí, bèn ấn chứng công phu, truyền lại pháp mầu tâm ấn, đồng thời giao phó trọng trách chủ nhiệm Giới Học Viện, chờ một ngày nào cơ duyến đến.  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Công kiến ngã ngôn như thị
Ngã kiến Vân Công chứng như thị
Vân Công dữ ngã giai như thị
Phổ nguyện chúng sinh diệc như thị.

Dịch: 

Thấy ta Công nói như vậy
Ta thấy Công chứng như vậy
Vân Công với ta đều như vậy
Nguyện mọi chúng sinh cũng như vậy.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |