法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

191. CƯ SĨ JENNINGS QUY Y           

Sau kỳ truyền giới mùa xuân, Vân Công đi hoằng pháp tại Quảng Châu và Hương Cảng. Đến mùa đông có một nữ cư sĩ người Mỹ là Ananda Jennings, đi máy bay từ Mỹ qua, muốn tìm ấn chứng về đạo. Cha nữ cư sĩ vốn là một linh mục Thiên Chúa giáo, chồng cũng là một giáo đồ, riêng bà thì tự mình nghiên cứu về thần học, đã từ 20 năm. Nhận thấy Thiên Chúa giáo chưa tới được chỗ rốt ráo, bà đổi qua tu theo đạo Phật. Tại Ấn Độ, bà đóng cửa ẩn tu trong vòng 4 năm và tự cảm thấy được khai ngộ. Trước công hạnh về thiền của Vân Công, bà đem lòng kính ngưỡng nên bà tìm đến Nam Hoa, xin quy y và được ban cho pháp danh là Khoan Hoằng. Sau khóa tu thiền, Vân Công đứng cùng với bà Jennings và thiền sư Độ Luân chụp hình làm kỷ niệm. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Đệ tử mãn đại thiên
Hằng sa số bất hoàn
Kim cử Chiêm Ninh sĩ
Lược dĩ biểu nhất đoan.
 
Dịch: 

Đệ tử khắp đại thiên
Nhiều hơn cát sông Hằng
Kể về chuyện Chiêm Ninh
Lược cử một trường hợp.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |