法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

193. BIẾN CỐ VÂN MÔN CHỊU CỰC HÌNH          

Năm Canh Dần, Vân công 111 tuổi. Ngài vẫn đi Nam Hoa để làm lễ truyền giới, sau đó mới trở về Vân Môn. Tại thiền đường, khóa thiền hoạt động có tính cách trường kỳ. Có người đã được khai ngộ. Năm sau, Tân Mão, Công 112 tuổi. Mùa xuân, đương trong kỳ truyền giới thì đột ngột biến cố xảy ra. Ngày 24 tháng 2 âm lịch bỗng thấy có hơn một trăm người mang vũ khí đến bao vây chùa. Họ gom các tăng lại, nhốt tất cả trong thiền đường và không cho một ai được tự do đi lại, đồng thời giam giữ Công trong thất của Ngài, không cho ăn uống, cấm cả việc đại tiểu tiện, thẳng tay tra khảo. Bọn họ mặc sức lục lọi, đào xới hết mọi nơi, chửi bới và đánh đập mọi người.
 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:  

Khảo đả sách kim tiền
Chúng tăng bất tri vân
Độc bách tăng trung thụy
Huyết lưu lặc đoạn căn. 

Dịch:

Tra khảo đòi tiền bạc
Chúng tăng biết nói chi
Bức hại vị đức tăng
Máu chảy xương sườn gãy.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |