法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

194. GẶP ĐỨC TỪ THỊ LẠI TRỞ VỀ          

Đến ngày mồng 3 tháng 3 thì thương thế của Công trở nên trầm trọng. Ngài ngồi như khi tọa thiền, nhưng mắt chẳng nhìn, miệng chẳng nói, không ăn, không uống. Các thị giả Pháp Vân và Khoan Thuần luôn ở bên cạnh. Số người lạ kia thì ra sức hành hạ Công, chân đạp, tay thì dùng roi đánh, mặc cho chí mạng. Đến ngày 11, Ngài ngả xuống nằm theo thế “cát tường”, hơi thở không còn nữa và mạch thì dừng lại, nhưng thân thể còn ấm áp. Ngày 12, Công lại hồi sinh và kể lại rằng trong giấc mộng Ngài đã lên nội viện cung trời Đâu Xuất. Nơi đó được trang nghiêm rất mực hoa lệ, thế gian không thể sánh kịp. Ngài thấy bồ tát Di Lặc ngồi trên tòa thuyết pháp, rồi lại thấy cả các ngài Chí Thiện, Tử Bá v v.... Ngài A-Nan thì giữ vai duy na, còn Công ngồi ở vị trí thứ 3. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:
 
Duy tâm thức định pháp
Từ Thị thân khẩu tuyên
Nghiệp duyên tạm hồi khứ
Sự cánh tái phục hoàn.

Dịch:

Trong định pháp duy thức
Đức Từ Thị miệng truyền
Nghiệp duyên hãy tạm lui
Xong việc lại trở về.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |