法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

195. MỞ CUỘC ĐIỀU TRA VÀ CÙNG NHAU ĐI CHẶT CỦI          

Đến giai đoạn này, các tăng chúng vẫn không được tự do, thậm chí ăn cơm cũng có kẻ canh gác. Qua tháng 5, tin tức về biến cố lan truyền đến Bắc Kinh và nhà đương cuộc phái về chùa một ủy ban điều tra gồm các ủy viên thuộc trung ương và cấp tỉnh. Khi hỏi đến Vân Công thì ngài đáp chẳng có chuyện gì. Ngài chỉ nói là tai bị điếc và mắt thì mờ.
Tai biến của chùa Vân Môn chấm dứt nhưng lương thực thì cạn hết. Ngài bảo với mọi người rằng :“Nghiệp nặng của ta mà lụy đến đại chúng, phải chịu khổ cực, thiếu ăn. Các vị ở lại hay đi nơi khác thì cứ tự nhiên.” Ngài nói như vậy mà không ai chịu bỏ đi, rồi tất cả cùng nhau đi chặt củi để bán lấy tiền mua gạo nấu cháo cùng ăn. Công khóa tu tập vẫn như thường lệ. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:
 
Đăng sơn trảm sài tân
Phó thị hoán bạch mễ
Ký vô nỉ ngã tha
Hòa hợp chân nhất thể. 

Dịch:

Lên  núi cùng chặt củi
Gánh ra chợ đổi gạo
Chẳng ta, người, ai khác
Hòa hợp chung một thể.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |