法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

196. TỪ VÂN MÔN ĐI BẮC KINH          

Năm Nhâm Thìn, Công 113 tuổi. Thương thế và bệnh tình của Ngài thuyên giảm ít nhiều. Ngài hướng dẫn đại chúng thiền tập và tu đạo, đồng thời chỉnh đốn dọn dẹp lại sau vụ tàn phá. Từ tháng giêng đến tháng ba năm ấy, liên tiếp 4 lần Công nhận được điện tín mời Ngài đi Bắc Kinh. Các nhân viên được phái đến để hộ tống. Ngài bảo với các đệ tử rằng : “Đã đến lúc ta phải đi để cứu vãn pháp nạn.” Nhân dịp Ngài viết mấy câu thơ như sau: 
Ngọa duyệt ngũ đế tứ trào
Bất giác thương tang kỷ độ
Thọ tận cửu ma thập nạn
Liễu tri thế sự vô thường.
 
Dịch:

Trải qua năm đế với bốn trào
Bao độ đổi thay biển hóa dâu
Nạn nọ tai kia thân thọ lãnh
Vô thường sự thế nghĩa thâm sâu
.
 
Ngày mồng bốn tháng tư Ngài cùng bốn thị giả lên đường đi Bắc Kinh. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

Công nguyện phó Bắc Bình
Vãn giáo cứu ni tăng
Thập phương đại đoàn kết
Nhất trí lực thực hành.
 
Dịch:

Công nguyện đi Bắc Kinh
Cứu pháp nạn cứu tăng
Mười phương cùng đoàn kết
Một lòng góp sức chung
.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |