法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

197. HƯỚNG DẪN KHÓA TU QUAN ÂM TẠI CHÙA TAM PHẬT          

Khi Vân Công gần tới Thiều Châu thì đã thấy trên một ngàn thiện nam tín nữ nghênh đón Ngài từ đàng xa cả mười dặm đường. Công trú tại chùa Đại Giám. Các tín đồ đến đãnh lễ rất đông, nghẹt các đường lộ. Ngày mồng 10, Ngài đáp xe lửa Việt Hán hướng về bắc. Đến Vũ Xương thì trú tại chùa Tam Phật. Lúc ấy các vết thương lại phát đau. Cư sĩ Trần Chân Như chăm lo thuốc thang cứu chữa và thương thế Công có phần thuyên giảm. Hòa thượng Ứng Hâm bèn thỉnh Công hướng dẫn khóa Quan Âm. Có hơn hai ngàn người quy y. Khi pháp sự xong, mặc dầu vết thương chưa lành hẳn, Ngài lại tiếp tục lên đường đi Bắc Kinh. Đại chúng mời Ngài cùng chụp hình chung để làm kỷ niệm.  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Lão bệnh bạt thiệp vị chúng mang
Tráng chí hạo nhiên lăng tiêu nhưỡng
Đồ kinh Tam Phật lưu đạo ảnh
Đan tâm nhất điểm báo Pháp vương. 

Dịch:

Lặn lội thân già bệnh trọng mang
Vì ai dũng khí ngất trời xanh
Dừng chân Tam Phật lưu đạo ảnh
Một tấc lòng son báo Pháp vương.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |