法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

202. CÁC PHÁP HỘI CỬ HÀNH LIÊN TIẾP TẠI TÔ CHÂU VÀ HÀNG CHÂU          

Năm quý tỵ Công 114 tuổi. Ngày mồng 9 tháng giêng, tại chùa Ngọc Phật Ngài cho mở khóa thiền kéo dài trong hai thất (14 ngày). Khi thiền thất kết thúc, đoàn thể Phật giáo tại Hàng Châu phái Đỗ Vĩ tới thỉnh Ngài về nơi đây để chủ trì pháp hội. Ngài trú tại chùa Tĩnh Từ. Mấy ngàn người tới xin quy y. Kế đó Ngài đi Tô Châu cũng làm chủ pháp hội chiếu theo lời mời của hòa thượng Diệu Chân. Sau ngày pháp hội, Ngài viếng Hổ Khâu lễ bái tháp của tổ Thiệu Long. Trông thấy quang cảnh điêu tàn, Ngài lại khởi phát việc trùng tu tháp để nơi này trở lại cương vị danh thắng như xưa. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Phó Hàng sự tất chí Cô Tô
Pháp hội trùng trùng bất tu hưu
Hổ Khâu tái lễ Thiệu Tổ tháp
Hủy nhi phục hưng tự thiên thu.
 
Dịch:

Hàng Châu xong việc đến Cô Tô
Pháp hội liên miên chẳng nghỉ ngơi
Tháp Tổ Thiệu Long thân lễ bái
Phế tàn lại dựng để ngàn thu.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |