法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

204. TRÙNG TU NGÔI CHÙA CỔ ĐỂ TƯỞNG NIỆM CÔNG ĐỨC CỦA TỔ SƯ          

Ngài rời khỏi kinh đô đi Vũ Xương. Pháp sư Thuận Thành mời Ngài chủ trì hai kỳ thiền thất tại chùa Bảo Thông. Sau đó Ngài lên núi Lư Sơn trú tại chùa Đông Lâm. Đến tháng 6 một nhóm thiền tăng đi từ Vĩnh Tu, núi Vân Cư tìm đến Ngài tham bái. Có kể lại rằng trong thời gian quân Nhật chiếm đóng, chùa Chân Như đã bị họ thiêu rụi, chỉ còn lại Phật Tỳ-lô-giá-na. Nay thì tôn tượng đồng đó vẫn còn trơ trơ, ngự tọa giữa cảnh hoang tàn cỏ dại. Ngài buồn nhớ tới công lao khai sáng của tổ Đạo Dung vào năm Nguyên Hòa đời Đường, rồi từ đó biết bao anh kiệt xuất hiện. Ngài thấy trùng tu là lẽ đương nhiên. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

Vân Cư Chân Như Vân Công cư
Từ bi tam muội từ mẫu bi
Tổ sư đạo tràng thệ trùng kiến
Bồ tát hạnh nguyện vô dĩ thời.
 
Dịch: 

Vân Công ở Vân Cư Chân Như
Từ bi tam muội từ mẫu bi
Chùa cổ Tổ xưa thề dựng lại
Hạnh nguyện bồ tát chẳng biến suy.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |