法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

205. NÚI VÂN CƯ KẾT LỀU CỎ CƯ TRÚ          

Ngày mồng 5 tháng 7 Vân Công lên núi Vân Cư, trú ngụ trong một gian chuồng bò. Khoảng tháng 9 một số đệ tử của Ngài từ Quảng Châu tìm đến, rồi kể cả các vị xuất gia từ mọi nơi đến nữa, tính khoảng trên năm chục người. Đến tháng 10, do tin tức truyền lan rộng, giới tăng già mười phương kéo đến, mỗi ngày một đông. Hai bữa ăn mỗi ngày và cũng may mắn là có cư sĩ Giản Ngọc Giai cung phụng. Năm Giáp Ngọ, Vân Công 105 tuổi. Ngài cho xây cất một số gian phòng cho các tăng cư trú, dựng pháp đường, chánh điện v.v…Tháng 11, chuồng bò bị cháy, Ngài phải làm một mái bằng cỏ để che rồi Ngài vẫn trú ở đấy. Thiền thất bắt đầu.
 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Kết mao an cư tâm địa quảng
Cổ thạch phu tọa tánh thiên khoan
Vân Công chí thử toàn phóng hạ
Bất hưu hưu thời diệc hưu hưu. 

Dịch: 

An cư lều cỏ tâm trùm khắp
Tĩnh tọa núi xưa tánh bao la
Vân Công tới lúc lòng rũ sạch
Chẳng nghỉ ngơi mà vẫn nghỉ ngơi
.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |