法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

206. THỊ HIỆN ĐAU BỆNH NẰM THẾ
CÁT TƯỜNG
  
   
     

Năm Ất mùi Vân Công 116 tuổi. Năm đó chùa xây thêm được nhà bếp Hương Tích và Ngũ Quán đường và một kỳ thiền thất được tổ chức. Năm Bính Thân, Công 117 tuổi. Tính nhắn tin cho người biên soạn tập sách đến Vân Cư nhưng thư thì chưa gửi được. Chánh điện và Thiên Vương điện và một số công trình khác được xây cất thêm. Pháp sư Hải Đăng được mời làm trụ trì. Vân Công giảng kinh và chủ trì hai kỳ thiền thất. Năm Đinh Dậu, Ngài 118 tuổi. Các điện đường khác được hoàn tất và hơn một trăm tôn tượng cũng được tô xong. Ngài giảng kinh và cho mở ba kỳ thiền thất. Số tăng sĩ cư trú trên hai trăm vị. Năm Mậu Tý, Ngài 119 tuổi. Cư sĩ Chiêm Lệ Ngô giúp sức kiến tạo tháp Hải Hội. Năm Kỷ Hợi Ngài 120 tuổi. Đến hạ và thu thì Ngài nhuốm bệnh kịch liệt. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

Hóa cánh phóng hạ quy khứ lai

Dịch:

Việc giáo hóa đã buông rồi! Ngài ra đi...

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |