法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lục

208. LẬP PHÁP HỘI ĐẠI BÁT NHÃ ĐỂ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC          

Ngày 15 tháng 9 âm lịch, hòa thượng Độ Luân hay tin Vân Công viên tịch. Ngày 16, hòa thượng triệu tập toàn thể các tín đồ hộ pháp và ra quyết định tổ chức ba kỳ niệm phật, luôn trong ba tuần, bắt đầu từ ngày 17. Bốn chúng tham gia đông đảo. Ngày mồng 10 tháng 10 thì khởi đầu cho một pháp hội tụng kinh Bát Nhã, đủ sáu trăm quyển, kéo dài trong 140 ngày, cho tới ngày mồng 1 tháng 3 năm sau mới xong. Đàn tràng được thiết lập tại Phật Giáo giảng đường, phòng A trên lầu 12 của tòa nhà Du Viên, tọa lạc tại số 31 đường Hoàng Nê Dũng, Hương Cảng[1] . Bốn chúng đều hoan hỷ tham gia pháp hội, đồng thời có người được phái đi thỉnh xá lợi về, rồi tháp được xây lên để thờ xá lợi.  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

Thống ngã thiên nhân sư thượng sư
Thành bỉ Tịnh độ thánh trung thánh
Duy vọng lân mẫn sinh chúng sinh
Tái lai độ hóa tình hữu tình.
 
Dịch:

Thương ôi! Thầy ta, thầy trời người
Đã về Tịnh độ nơi hàng Thánh
Chỉ mong thương xót đám chúng sinh
Tình, hữu tình lại trở về độ.[1] Đường Hoàng Nê Dũng còn có tên là đường Thành Hòa - Bào Mã địa (như đã ghi trong nguyên văn, bản chữ Hán 跑馬地成和道) vì lúc xưa nơi đây là trường đua ngựa.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |