法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Mục lụcTiếng Anh - Tiếng Hoa

虛雲老和尚畫傳集 A Pictorial Biography of the Venerable Master Hsu Yun

LỜI GIỚI THIỆU


Câu chuyện cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lâu đã được lưu hành trên khắp thế giới, và được coi là kiệt tác trong các giáo lý, là chiếc bè quý báu có thể giúp độ thoát cõi giới chúng sinh. Ai cũng thích đọc, tất cả đều vui thích với những bức tranh kèm với những lời truyện. Cuốn sách rất dễ hiểu, thật là một công trình vĩ đại đáp ứng mọi căn cơ, là một sự mô tả tuyệt vời phù hợp đạo lý.

Người viết đã hết sức trân quý và kính ngưỡng sâu sắc đức hạnh người thầy của mình, Hòa thượng Hư Vân. Ngưỡng mộ giới  hạnh, trí huệ uyên bác, khổ hạnh, nguyện lực và thực hành, lòng Từ, Bi, Hỷ, Xả, tính trầm tĩnh, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, Thiền định cũng như tất cả những pháp môn Ba la mật khác của Ngài. Vô vàn những sự kiện xảy ra trong suốt cuộc đời của Ngài có thể chắc chắn là la bàn định hướng cho chúng ta trong thời kỳ mạt pháp, là nguồn lực cứu giúp cho thế kỷ này.


Vì vậy, tác giả không quản tốn kém thuê mướn một hoạ sĩ tài năng đặc biệt trong lĩnh vực Phật giáo để soạn vẽ hơn hai trăm bức vẽ, sau nhiều năm soạn thảo và cân nhắc kỹ lưỡng, cuốn sách này nay đã được phát hành. Mong muốn của tôi là đức hạnh của Hòa thượng Hư Vân sẽ được cả thế giới biết đến. Nguyện cầu rằng nhiều người đọc qua câu truyện về cuộc đời của Ngài sẽ thấy khích lệ phát tâm Bồ Đề và thành tựu Đạo Vô thượng, và rồi, có thể họ sẽ quay ngược thuyền từ để trở lại và giáo hóa chúng sinh để tất cả cùng nhau đạt được quả vị giác ngộ bất thối chuyển.

Sơn tăng Độ Luân (Tuyên Hóa) kính bút
Hoa Nghiêm Tịnh Thất tại Giảng đường Phật giáo, Hương Cảng,
Vào ngày lễ Đức Di Lặc Bồ Tát.
Ngày Tết Nguyên đán, năm 1960.

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |