�k�ɦ���`�|�EDRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

| Trang Bìa |


| 1-21 | 22-42 | 43-63 | 64-84 | 85-105 | 106-126 | 127-147 | 148-168 | 169-189 | 190-208 |

 

106. Cưỡi Rồng Bay Đi Gặp Mẹ

 

107. Đốt Ngón Tay Cúng Dường Phật Trong Lúc Bệnh Nặng.

 

108. Lên Núi Vân Đài Trông Ra Biển Đông Hải

 

109. Lên Núi Thái Sơn Nhìn Thiên Hạ.

 

110. Thăm Viếng Hang Na-La-Diên.

 

111. Chiêm Bái Miếu Khổng Tử Tại Huyện Khúc Phụ

 

112. Ngủ Đêm Trên Nắp Quan Tài, Gặp Kẻ Ăn Xin Mà Không Kinh Hãi

 

113. Trên Đường Gặp Lính Tây Dương Mà Không Sợ Sệt

 

114. Thăm Viếng Tạng Kinh Khắc Trên Đá Tại Chùa Tây Vực

 

115. Viếng Chùa Giới Đài Lễ Tháp Tổ Phi Bát

 

116. Thăm Di Tích Cổ Tại Chùa Đại Chung

 

117. Trở Về Thành Nam Trú Tại Chùa Long Tuyền

 

118. Từ Bắc Kinh Đi Ngay Trường An

 

119. Cầu Mưa Cứu Nạn Hạn Hán.

 

120. Trú Trong Hang Sư Tử Tại Núi Gia Ngũ Đài.

 

121. Tự Mình Canh Tác, Tự Mình Ăn, Tự Mình Tu

 

122. Đi Đường Sẩy Chân Rớt Xuống Hố Tuyết

 

123. Nhập Định Nửa Tháng Trong Hai Năm

 

124. Tránh Cảnh Thù Tiếp Trong Đêm Ra Đi

 

125. Dây Buộc Thuyền Đứt, Rớt Xuống Nước Chảy Xiết

 

126. Không Cho Tạm Trú Trong Chùa Phải Nghỉ Đêm Dưới Sàn Sân Khấu

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |