�k�ɦ���`�|�EDRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

| Trang Bìa |


| 1-21 | 22-42 | 43-63 | 64-84 | 85-105 | 106-126 | 127-147 | 148-168 | 169-189 | 190-208 |

 

148. Cây Dẻ Nở Hoa Ưu Đàm.

 

149. Tiếp Nối Tuệ Mạng Truyền Phật Giới

 

150. Tiếp Nối Tổ Đăng Mở Thiền Thất

 

151. Tổng Binh Lý Căn Nguyên Phá Hủy Chùa

 

152. Một Vài Lời Chuyển Dữ Thành Lành

 

153. Vài Câu Nói, Ác Đổi Ra Thiện

 

154. Nghe Thấu Lời Giảng, Đứng Dậy Nghiêm Cẩn Đảnh Lễ

 

155. Tối Hôm Trước Thọ Giáo, Ngày Hôm Sau Đổi Khác

 

156. Sám Hối Quy Y Tam Bảo

 

157. Đi Thượng Hải Thành Lập Tổng Hội Phật Giáo

 

158. Chim Sáo Niệm Phật A Di Đà

 

159. Hồn Oan Đòi Mạng Báo Cừu

 

160. Giải Oan, Giảng Giới Luật, Sám Hối

 

161. Bi Nghi Oan Mắc Nạn Tù Tội

 

162. Nâng Tảng Đá Lớn Khiến Ai Nấy Đều Bội Phục

 

163. Pháp Hội Thủy Lục, Ráng Mây Cảm Ứng Điềm Lành

 

164. Cặp Ngỗng Niệm Phật Vãng Sinh

 

165. Cứu Cô Gái Và Hóa Độ Hai Họ

 

166. Lượm Được Vàng Cứu Tế Nạn Dân

 

167. Lễ Cầu Tuyết Cuối Mùa Xuân Tiêu Nạn Dịch Yết Hầu

 

168. Chùa Đi Gặt Lúa Trong Cảnh Hoang Vắng

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |