�k�ɦ���`�|�EDRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

| Trang Bìa |


| 1-21 | 22-42 | 43-63 | 64-84 | 85-105 | 106-126 | 127-147 | 148-168 | 169-189 | 190-208 |

 

64. Chân thực lìa tướng khi chia tay tại chùa Ly Tướng

 

65. Dưới Trăng Bái Hương Tìm Văn Cát

 

66. Khi Cự Tuyệt, Khi Hoan Nghênh

 

67. Tin Chân Mười Dặm Đường. Giã Từ Trong Luyến Tiếc.

 

68. Một Quan Chức Nhận Chở Giùm Hành Lý.

 

69. Tại Bạch Vân, Vị Chỉ Huy Doanh Trại Nghênh Tiếp

 

70. Dâng Hương Các Thánh Tích Cổ.

 

71. Văn Cát Là Hóa Thân Của Bồ Tát Văn Thù.

 

72. Hướng Tới Đông Đài Bái Hương.

 

73. Lại Bái Hương Cả Bốn Đỉnh Của Ngũ Đài Sơn

 

74. Đại Phật Hội Tại Ngũ Đài Sơn

 

75. Trên Đỉnh Đại Loa Lễ Đèn Trí Huệ

 

76. Lễ Tạ Bồ Tát Văn Thù Và Xuống Núi.

 

77. Đến Bắc Nhạc Triều Bái Danh Sơn.

 

78. Trở Về Hương Sơn Ở Lại Qua Năm Sau.

 

79. Lễ Các Tháp Của Chư Tổ Tại Tràng An.

 

80. Lều Cỏ Lớn Trên Núi Chung Nam.

 

81. Đường Vào Đất Thục Ghập Ghềnh Khó Đi.

 

82. Các Thắng Cảnh Và Các Chùa Cổ Tại Tứ Xuyên.

 

83. Triều Bái Kim Đỉnh Trên Núi Nga Mi.

 

84. Cầu Dây Sắt Bắc Ngang Đại Độ Hà.

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |