宣化老和尚 The Venerable Master Hsuan Hua

Chinese - English | Vietnamese

Khai Thị Và Vấn Đáp Về U Minh Giới

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Báo Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải), số 470 (Tháng 7, 2009 tr. 27,28 và 44) https://www.drbachinese.org/vbs/publish/470/vbs470p027.pdf


Hôm nay chúng ta sẽ truyền lễ U Minh Giới cho các chúng sanh ở cõi U Minh (không có ánh sáng). Các loài ma quỷ, súc sanh và con người trong địa ngục đều thuộc về cõi U Minh. Cõi U Minh không có ánh sáng, và không ai có thể nhìn thấy mặt trời hay mặt trăng; không có ánh sao mà chẳng có ánh trăng. Thật ra không phải là không có ánh sao, ánh trăng hay ánh sáng mặt trời, mà vì họ tâm tánh cang cường cứng đầu nên không cảm nhận được ánh sáng. Quả báo của họ là không thể thấy được ánh sáng nên thường phải sống trong bóng tối. Cuộc sống của họ đầy đau khổ vì không có một niềm vui nào cả, khổ đau không thể nào diễn tả được. Trong cõi nhân gian của chúng ta thì có khổ, có vui; nhưng trong địa ngục thì chúng sanh chỉ biết đau khổ mà không biết niềm vui là gì. Loài súc sanh thì chẳng hưởng được niềm vui, chúng biến thành súc sanh vì ngu si. Ngạ quỷ cũng không được an lạc do lòng đầy sân hận. Còn chúng sanh trong địa ngục thì đều do lòng tham nên đọa vào địa ngục. Địa ngục không phải do chư Phật hay chư Bồ Tát tạo ra, địa ngục được tạo thành bởi tâm tham lam của chúng sanh.

Các tín đồ Phật cần phải có tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả của "Tứ vô lượng tâm“, cần thực hành Bồ Tát Đạo để siêu độ chúng sanh trong cõi U Minh. Đây là một trong những pháp môn mà chư Phật, Bồ Tát, Tổ Sư đã truyền lại cho chúng ta, là một trong 84.000 pháp môn. Không có một pháp môn nào trong 84.000 pháp môn đó là hay nhất, mọi pháp môn đều là hay nhất. Nếu quý vị cảm thấy pháp môn nào phù hợp với mình nhất thì nên tu tập theo pháp môn đó. Vì ở đây có nhiều loại ma quỷ thần nương nhờ việc thọ U Minh Giới để được siêu độ và giúp họ giải thoát khỏi đau khổ để được an lạc. Điều này sẽ đem lại lợi ích cho đạo đức thế gian và lòng người, giúp ích to lớn cho quốc gia, quốc gia không có nhiều oan hồn thì tự nhiên mùa màng sẽ phong phú, tài nguyên dồi dào, dân chúng an ổn, vật dụng dồi dào, đất nước thanh bình, người dân an lạc. Quý vị không mong cầu bình an thì tự nhiên cũng có bình an, không tìm cầu hòa bình mà thế giới này vẫn có được hòa bình.


Hỏi: Mẹ con đã qua đời cách đây hơn 20 năm. Tối hôm qua, con nằm mơ thấy mẹ con.  Bà nói: “ Mẹ muốn đi quy y! Con hãy đưa mẹ đi.” Con nói: “ Không sao, ngày mai con sẽ đưa mẹ đi thăm Hòa Thượng Tuyên Hóa.” Con không biết mẹ con muốn nói gì và ý nghĩa của giấc mơ này như thế nào? Hiện giờ bà đang ở đâu?

Hòa Thượng trả lời: Tại sao con cần phải lo lắng về việc bà ấy có ý gì? Nếu con có lòng thành giúp bà quy y thì bà sẽ được quy y với Tam Bảo, thế thì có ý nào khác nữa không? Còn hiện tại bà ở đâu, ta không thể nói cho con biết được. Nếu ta nói ra, con cũng sẽ không biết đâu!


Hỏi: Khi con ở Hồng Kông, con đã cầm ba bài vị trong lễ thọ U Minh Giới. Làm như thế có được không?

Đáp: Con có thể cầm 100 bài vị nếu con không thấy chúng nặng nề cho mình. Tuy nhiên, ta nghĩ nó không được cung kính và thành tâm nếu cầm trên tay quá nhiều bài vị. Vì rốt cuộc ai là người con muốn siêu độ đây? Con phải thật trân trọng trong việc này, cần thật cung kính và rất thận trọng. Nếu cầm nhiều bài vị như vậy, nếu con cầm không nổi thì phải làm sao? Đừng xem các bài vị ấy chỉ là tờ giấy mà thôi. Nếu các vong linh đó hiện về trong khi con không thể cầm nổi những bài vị đó, thì lúc đó con làm sao?


Hỏi:  Xin cho con hỏi U Minh Giới đã thọ rồi có thể thọ lại lần nữa được không?

Đáp: Bao nhiêu lần cũng có thể được. Cũng giống như việc quý vị ăn uống: không chỉ ăn một lần rồi không ăn nữa. Ăn một lần trong đời thôi có đủ chưa? Nếu thay thế thọ giới cho ai đó, quý vị không biết người đó sẽ được lợi ích như thế nào. Nhớ nghĩ đến ông bà tổ tiên là việc làm hiếu thảo. Quý vị có thể tuỳ theo ý nguyện của minh giúp họ thọ giới bao nhiêu lần cũng được. 


Hỏi: Tại sao chúng ta phải đóng tiền cho lễ thọ U Minh Giới? Nếu không có tiền thì con có thể làm cách nào?

Đáp: Tại sao mình cần ăn uống hàng ngày? Quý vị có thể quyết định không phải thọ U Minh Giới, không ai ép buộc và bảo mình phải thọ giới này .


Hỏi: Chúng ta có cần lập bài vị thường xuyên hay chỉ lập một lần là đủ rồi?

Đáp: Điều này tùy thuộc vào tâm của chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy một lần là đủ thì một lần cũng được. Thật tuyệt vời hơn nếu có nhiều khả năng và thiện chí thì quý vị có thể hồi hướng thêm công đức nữa cho họ. Nếu quý vị có lòng thành thì thậm chí cũng không cần làm một bài vị nào cho họ cả. Tất cả đều do tâm tạo. Hãy cố gắng hết sức và nếu nó nằm trong khả năng của mình thì cứ tiến hành làm thôi.


Hỏi: Người thân của con đã qua đời cách đây không lâu. Con muốn cứu độ người ấy, con nên làm gì?

Đáp: Gần đây có tin về vụ một thuyền trưởng ở Thái Lan đã chết ba lần và sống lại. Theo những gì ông ấy nói thì “Công đức cúng dường Tam Bảo là vô lượng, nó cũng có thể giúp siêu độ thân bằng quyến thuôc trong gia đình mình." Bởi vậy tránh làm các điều ác và nên làm các điều thiện là phương pháp duy nhất để giúp siêu độ thân bằng quyến thuôc.


Hỏi: Xin cho chúng con hỏi, cách nào là đúng như Pháp để siêu độ tổ tiên của chúng con?

Đáp: Trong Phật giáo, tụng kinh là một trong những phương pháp để siêu độ chúng sanh. Có lòng hiếu thảo và không sân hận là con đường chân chánh để siêu độ cha mẹ và tổ tiên của mình. Người ta cũng đốt tiền giấy cho tổ tiên; quý vị cũng có thể làm điều đó, nhưng đừng đốt quá nhiều. Hãy cúng dường tổ tiên với tấm lòng thành. Hãy dùng trí huệ! Đừng quá mê tín dị đoan! Nếu có tiền, mình nên làm từ thiện nhiều hơn khi còn tại thế. Nếu đem tiền thật đốt thì quý vị còn không bằng một đứa con nít nữa!


Hỏi: Cha mẹ con đã qua đời ở Trung Quốc nhưng con chưa có cơ hội về thăm mộ phần. Con cứ lo lắng rằng khi con cầu nguyện chư Phật ở Đài Loan thì cha mẹ con không thể nhận được những công đức đó.

Đáp: Nếu con thành tâm thì dù ở xa đến đâu họ cũng sẽ được cảm ứng đạo giao. Nếu không thành tâm thì cho dù họ có ở ngay trước mặt con, vẫn không có cảm ứng nào cả! 


Hỏi: Ba con đột ngột qua đời. Con cảm thấy quá đau buồn! Con rất muốn gặp lại ba con. Hiện giờ ông ấy ở đâu?

Đáp: Khóc lóc như vậy cũng vô ích thôi. Con phải tụng Kinh Địa Tạng, rồi hồi hướng công đức cho ông ấy, tụng càng nhiều càng tốt!