French | Vietnamese

KINH LĂNG NGHIÊM

Sūtra Shurangama

ShurangamaNewPartIVol1_S.jpeg


Kinh Lăng Nghiêm , tên Hoa ngữ là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh 大佛頂首楞嚴經 hoặc Lăng Nghiêm Kinh 楞嚴經, đă được tất cả các trường phái Phật giáo Trung Hoa tụng niệm và nghiên cứu từ đời nhà Đường và thường được luận giải ở các thế kỷ tiếp theo sau. Kinh Lăng Nghiêm rất được những người "hợp nhất tam giáo" (Tam Giáo Nhất Nguyên 三教一源) đời nhà Tống và đời nhà Minh ưa chuộng. Kinh Lăng Nghiêm dần dần được các tổ Thiền Tông đặc biệt quan tâm, trong đó có các ngài Trường Thủy Tử Duệ (長水子鋭 (Tống), Hám Sơn Đức Thanh 憨山德清 (Minh) và Tuyên Hoá 宣化 (1918-1995) đă góp nhiêù công sức phổ biến và giảng giải Kinh Lăng Nghiêm

Contents

[hide]

 

Tên đầy đủ

Tên trọn vẹn của Kinh là Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經, tạm dịch: "Kinh Đại Phật Đỉnh, chứng ngộ trọn vẹn do tu hành nguyên nhân bí mật của các Như Lai, nền móng của vạn hạnh của tất cả các Bồ Tát". Bộ Kinh gồm 10 quyển. (Taisho Tripitaka Nº 945) Một Kinh khác có tên tương tự, Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội 首楞嚴三昧經, gồm 2 quyển, do E Lamotte dịch. (T. 642).

 

Nguồn gốc

Theo truyền thống, Kinh Lăng Nghiêm được sư người Ấn Độ tên Bát Lạt Mật Đế 般 羅 蜜 帝 và 2 vị phụ tá dịch năm 705 tại chùa Chế Chỉ 制止寺 ở Quảng Đông, dưới sự bảo trợ của Pḥng Dung 房融. một quan lại của Hoàng Hậu Vơ Tắc Thiên 武則天 vừa bị giáng chức xuống hàng quan địa phương tại quê ḿnh. Có người cho là Kinh do Pḥng Dung viết lại với một lối hành văn cổ điển lưu loát khác hẳn các bản dịch khác. Phẩm chất văn chương, sự thiếu nổi danh của những người dịch, những b́nh luận về các bực thầy giả hiệu, và sự ưa chuộng Kinh trong những người "hợp nhất tam giáo" là nguyên nhân của nhiều sự cáo buộc Kinh là ngụy tác. Vi lư do nầy, Kinh suưt bị thiêu hủy ở Nhật Bản vào thế kỷ thứ 8 và luôn luôn được giữ như của riêng tư ở Nhật. Mặc dầu thế, cộng đồng Phật giáo Trung Hoa, trong đó có nhiều chuyên gia thời hiện đại, Ron Epsein của Đại Học San Francisco và La Hương Lâm 羅香林 của Đại Học Hồng Kông, xem Kinh Lăng Nghiêm là một bản dịch tốt đẹp từ tài liệu sankrit và không phải là một sáng tác của Trung Hoa.

 

[

Truyền Thuyết

Truyền thuyết cho là Kinh Lăng Nghiêm do ngài Long Thọ 龍樹 t́m được, từ đó được các vua chúa Ấn Độ xem Kinh như quốc bảo, và việc đem Kinh ra khỏi Ấn Độ là phạm pháp. Từ triều đại nhà Tùy, vị sáng lập Thiên Thai Tông, ngài Trí Nghĩ 智顗 đă có nghe đến Kinh Lăng Nghiêm và mỗi ngày quay về hướng Tây tụng niệm cầu cho Kinh đến được Trung Hoa. Sau một lần thử đem Kinh ra khỏi Ấn Độ không kết quả, ngài Bát Lạt Mật Đế quyết định dấu Kinh trong cánh tay của ḿnh, Kinh được bao bọc trong lụa và sáp. Khi đến Quảng Đông, ngài lấy Kinh ra từ chỗ dấu, do đó Kinh c̣n có biệt danh là Kinh Tẩm Máu, Huyết Tí Kinh 血漬經. Sau khi hướng dẫn dịch xong Kinh, ngài Bát Lạt Mật Đế trở về xứ nhận trách nhiệm tội lén đem Kinh ra ngoài và giải tội cho người canh pḥng biên giới bị bắt giữ v́ trách nhiệm lây. Khi Kinh được Pḥng Dung dâng lên Vơ Tắc Thiên, Kinh không được phổ biến ngay v́ mới đó có một vụ tai tiếng về giả mạo kinh. Thiền sư Thần Tú 神秀 t́m thấy Kinh khi cư ngụ trong hoàng cung. Truyền thống Phật giáo Trung Hoa theo "thiên niên"? cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là kinh cuối cùng được t́m ra và sẽ bị phá hủy trước tiên khi gần đến thời kỳ của Đức Phật Di Lạc.

 

Nội dung

Theo Ron Epstein, ta có thể nhận ra ảnh hưởng của Mật tông và Du-già hành tông 瑜 伽 行 宗, một tên khác của Duy thức tông 唯 識 宗 trong Kinh Lăng Nghiêm. Một trong những chủ đề được khai triển là tính vô hiệu của Pháp (sự giảng dạy) riêng lẻ mà không có "định tam muội" đạt được nhờ thiền định. Sự quan trọng của việc giữ giới cũng được nhấn mạnh không kém. Hai chủ đề nầy được đề cập trong đọan mở đầu qua các điều không may của Ananda. Ananda đă biết nằm ḷng giáo lư của Đức Phật nhưng không hành thiền. Là nạn nhân của một nghiệp xấu dẫn đưa Ananda gặp một kỹ nữ, Ananda được cứu thoát nhờ một thần chú do Đức Phật đọc. Kinh cũng khai triển sự phân biệt giữa ư thức phân biệt và chân tâm phổ cập (chứng ngộ trọn vẹn như trong tưạ Kinh). hiện diện không phân biệt trong tất cả các pháp. Kinh có những chỉ dẩn cụ thể liên quan đến thiền định, miêu tả 57 giai đọan đến cảnh giới Bồ Tát , giải thích rơ ràng về nghiệp và tái sinh, cũng như sự tŕnh bày 50 "tâm giới" ma quỷ mà người tu tập có thể gặp phải trên con đường tâm linh. Theo Thiền sư Hám Sơn Đức Thanh (triều đại nhà Minh), Kinh Lăng Nghiêm chỉ có thể được thông hiểu gián tiếp qua tri giác trung thực nhờ tu tập "Du già hiện sự", bằng cách loại trừ mọi dấu vết của sự phân biệt có ư thức. Ở Trung Hoa, Kinh Lăng Nghiêm có một vị trí cũng quan trọng như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhă Ba La Mật Đa. Người ta sẵn ḷng nhấn mạnh đến sự tương ứng của nội dung Kinh với nhiều văn bản khác trong Kinh tạng. Trên một b́nh diện thiết thực, đoạn cuối của Kinh mô tả 50 (10 cho mỗi uẩn) "tâm giới' ma quỷ cản trở tiến bộ tâm linh. Đoạn nầy cũng như những chú giải liên quan đến Chú Lăng Nghiêm rất được ưa đọc. Thiền sư Tuyên Hoá (1918-1995), một trong những vị đại sư đề xướng Kinh Lăng Nghiêm, cũng nêu ra trước giá trị của Kinh giúp báo động về các vị thầy không chân chính.


Tài Liệu Tham Khảo


 

Xem thêm