Đĩa nhạc đã phát hành

Mua CD

Để thuận tiện cho quý bạn, đĩa nhạc CD Paramita có thể mua tại các tiệm online:

1. iTunes (có thể mua riêng từng bản nhạc)  

2. CD Baby (nhấn vào đây để mua)

Chúng tôi cúng dường mười lăm bài ca này đến Tam Bảo và các thính giả Đông Phương và Tây Phương.

Nguyện cầu tất cả chúng sanh đạt được giải thoát ra khỏi đau khổ và phát Bồ Đề Tâm Giải Thoát.

 

 


2304 McKinley Ave., Berkeley, CA 94703 Tel: 510.848.3440 Email: info@dharmaradio.org

© copyright Rev. Heng Sure. All rights reserved.