Đĩa nhạc đã phát hành

Nhạc và Lời

Thiền Sư Tuyên Hóa
(1916 – 1995)


Cố Thiền Sư Tuyên Hóa nói với Thầy Hằng Thật: "Khi con nói Pháp, còn phải tùy theo căn cơ chúng sanh. Đây là Hoa Kỳ, không phải là Trung Hoa. Tại đây con phải dùng bất cứ phuơng tiện nào con có để giải thích chân lý. Đừng bắt chước ta nếu không con sẽ xa rời nền văn hóa và thời đại của con. Hãy dùng trí tuệ của con và làm bất cứ công việc gì để khuyến khích chúng sanh phát tâm Bồ Đề."

 

"Việc đàn ghi-ta có thể là một phương tiện hữu ích cho một tăng sĩ tại Hoa Kỳ nếu con dùng nó để giúp người sanh tín tâm về tiềm năng trí tuệ và giác ngộ của họ. Con hãy cố gắng hết sức mình!"
Trí Tuệ Miên Viễn, Âm Nhạc Hoa Kỳ (Ageless Wisdom, American Music)

(để xem lời nhạc, ghi chú và nghe thử 30 giây, xin nhấn vào tựa đề bản nhạc dưới đây).

   1. Craving Is the Builder of This House (3:10)
   2. Yashodara (4:44)

   3. Cause & Effect, or Here Comes Karma Now (4:11)
   4. Turn, Return and Turn Again (3:06)
   5. Another One Done Gone (3:11)
   6. American Beef Cow (3:36)
   7. Death Parade (1:34)
   8. Ballad of Earth Store (5:08)
   9. VegSource Mantra (I Have Enough) (1:45)
  10. What Ya Gonna Do? (4:37)
  11. When You Wake Up (4:03)
  12. It's Called the City of Ten Thousand Buddhas (3:51)
  13. Weapons of Earth (3:52)
  14. Samadhi Shoes (4:04)
  15. Dedication of Merit (2:38)

  Tải xuống PDF File lời các bản nhạc.


Nhạc cụ:

Rev. Heng Sure
Vocals: (Tracks 1-15)
1998 Alberico OM cutaway guitar (Tracks 2, 4, 10, 14)
1995 Taylor LKSM 12-string guitar (Tracks 9, 12, 15)
Henry Kaiser’s 1898 Howe-Orme high-strung parlor guitar (Track 1)

Josh Michaell
Gourd Banjo (Track 5)
Santa Cruz H13 walnut guitar (Tracks 8, 13)
Vocals (Tracks 4, 5, 7)

Paul Hostetter
Taylor LKSM 12 string guitar (Tracks 3, 6, 11)
1920 Gibson A-4 mandolin (Track 8)

Robin Petrie
Hammered Dulcimer (Tracks 11, 13, 8)

Alan Senauke
1977 Martin OM-18 guitar (Track 2, 9, 10)
1971 Givens mandolin (Track 3)
Vocals (Tracks 4, 5, 7, 13)

Brian Godchaux
Violin (Tracks 2, 5, 6, 13, 14)
Vocals (Tracks 4, 5, 7)

Muốn biết thêm, xin hành thiền quán.

 


2304 McKinley Ave., Berkeley, CA 94703 Tel: 510.848.3440 Email: info@dharmaradio.org

© copyright Rev. Heng Sure. All rights reserved.