Những Thai Nhi Vô Tội

Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội

NhungThaiNhi_L.jpg (20204 bytes)

Nhung Thai Nhi Vo Toi (Viet/Anh)

http://bttsonline.org/product.aspx?pid=398 

Mục lục:

1. Lời Giới Thiệu  -  Lời Ban Biên Tập -  Gieo Nhân Nào, Gặt Quả Nấy 1 1
2.  Hỏi Đáp Về Phá Thai và Vong Linh Thai Nhi  2 2
3.  Nợ Hồ Ðồ - Mười Hai Nhân Duyên  3 3
4. Giáo Dục Bắt Đầu Từ Trong Bụng Mẹ - Tự Do Cần Hợp Lý - Gần Mực thì Đen, Gần Đèn Thì Sáng   4 4
5. Một Khi Mất Thân Người, Vạn Kiếp Không Được Lại - Thành Tâm Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương Có Thế Siêu Độ Nghiệp Chướng 5 5
6. Xin Lỗi Các Con Nhé! - Đó là một sanh mạng!   6 6
7. Phải Có Trách Nhiệm Với Cuộc Đời Mình! - Tình Mẫu Tử Thiêng Liêng - Nhận Thức Của Một Bác Sĩ Tâm Lý 7 7
8. Sơ Lược Tiểu Sử Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giới Thiệu Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới - Vạn Phật Thánh Thành 8 8

s-8.jpg (14396 bytes)

@