Hòa Thượng Tuyên Hóa - Từ Hư Không Đến

(Đến từ cảnh giới Hoa Nghiêm)

Sơ lược hành trạng Hòa Thượng Tuyên Hóa

WMV Video: Hòa Thượng Tuyên Hóa - Từ Hư Không Đến - 3

CHƯƠNG THỨ BA

Ngày tháng huy hoàng, chói ngời vạn vật.

Hòa Thượng ngày ngày giảng kinh thuyết pháp

Liễu nhiên nhất thân độ trùng dương, hoằng dương Phật pháp bất tích thân; nhân địa sanh sơ khẩu nan khai, vị truyền Thánh giáo thọ Hoa Ngữ. Phật pháp Trung văn linh hoạt dụng, tự biên giáo tài phương tiện đa, tu sát giáo trung môn hạ nhân, chỉ nguyện cư cao bất tựu hạ.

Ngộ rồi một mình vượt ngàn khơi, hoằng dương Phật pháp không tiếc thân; lạ nước lạ người khó mở miệng, vì truyền Phật pháp dạy tiếng Hoa. Hoa ngữ Phật pháp rất linh dụng, tự biên soạn dạy nhiều phương tiện, chỉ ngại khó khăn chúng đệ tử, hy vọng gắng chí chớ thối lui.

 Tâm nguyện của tôi là chỉ cần ngày nào còn một hơi thở thì sẽ còn giảng Kinh thuyết pháp, chỉ khi hơi thở không còn, lúc đó mới thôi không giảng nữa. Một người đệ tử đầu tiên của Hòa Thượng tại Mỹ đã hồi tưởng lại rằng: “Lúc ấy, cho dù chỉ có hai ba người, kể cả những người không biết tiếng Hoa đến nghe pháp thì Hòa Thượng vẫn thuyết pháp với một tinh thần giống như thuyết pháp cho trăm, ngàn người nghe. Nhớ lại lúc tôi đi nghe Hòa Thượng giảng Kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng thuyết pháp với một thái độ trang trọng như chúng ta thường thấy hiện nay. Một đệ tử khác còn diễn tả Hòa Thượng hơn như thế nữa: Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần tôi thấy Hòa Thượng sau khi lặn lội đường xa vất vả, chưa kịp lấy lại sức đã vội lên ngay pháp tòa thuyết pháp, thật là khiến cho người ta cảm động!

Lúc đầu, khi còn ở Trung Quốc, Hòa Thượng đã ý thức được rằng Phật giáo nên được phát triển khắp nơi trên thế giới. Phật giáo với một giáo nghĩa toàn hảo như thế, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa thể tiếp nhận được, nguyên nhân là do những người con Phật chúng ta chưa phiên dịch được giáo nghĩa Phật giáo ra các ngôn ngữ trên thế giới. Hòa Thượng từ Trung Hoa đặt chân đến nước Mỹ, việc đầu tiên phải làm là giảng kinh thuyết pháp. Hòa Thượng cho rằng mục đích của việc thuyết pháp là làm cho người ta hiểu giáo pháp, cho nên pháp Hòa Thượng giảng đều thuần túy xuất phát từ nguồn trí tuệ tự tánh, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không dùng văn chương hoa mỹ, từng câu từng lời nhắm đúng trọng tâm, khiến cho người nghe thể hội được ý nghĩa chân thật của Phật pháp, ứng dụng vào trong cuộc sống hằng ngày của mình, đạt được lợi lạc thật sự.

"Tôi không thể và cũng không dám phê bình các vị Cao tăng đại đức trong Phật giáo trước kia là sai, nhưng trong quá khứ các vị ấy đã không nghĩ đến việc xúc tiến truyền bá Phật giáo phổ cập đến toàn thế giới. Có điều tôi phải nói rõ là mấy ngàn năm trước trở lại đây, Đại tạng kinh tiếng Phạn đã được phiên dịch sang Hoa ng. Chỉ mới phiên dịch sang Hoa ng như thế, người bình thường đều cho là đủ, nên không tiếp tục phiên dịch ra các ngôn ngữ khác trên thế giới. Cũng vì vậy mà các Tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Gia Tô giáo, Do Thái giáo đã thịnh hành ở phương Tây, trong khi Phật giáo thì hầu như không ai biết đến. Nếu như trong quá khứ, các bậc Cao tăng đại đức đề xướng việc phiên dịch tất cả Kinh Phật ra các ngôn ngữ trên thế giới thì tôi tin chắc rằng hôm nay người tin theo Phật giáo sẽ chiếm hơn bảy mươi phần trăm số nhân loại trên toàn thế giới. Bởi vì những lý luận của Phật giáo đều rất chính xác, tất cả những lời Phật dạy đều rất cần thiết cho cuộc sống chúng ta. Hiện nay, tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới chưa đạt tới con số hai mươi phần trăm, vậy thì tám mươi phần trăm còn lại, có số không tin theo Tôn giáo, có số tin theo Tôn giáo khác. Nếu đem tín đồ Phật giáo so sánh với số nhân loại còn lại trên thế giới thì thật là đáng thương. Tương lai giới trẻ của Phật giáo chúng ta sẽ cùng hướng tới một mục tiêu mới này mà tiến bước. Hơn bốn mươi năm trước, tôi đã đề xướng việc cho giới trẻ của Phật giáo Trung Hoa, những chùa chiền có các Tăng trẻ, học tập ngoại ngữ chuẩn bị sau này đến các nước trên thế giới truyền bá Phật pháp. Lúc ấy, tuy chưa được nhiều hưởng ứng lắm, nhưng cũng có một số Tăng trẻ học tập ngoại ngữ, hiện giờ có người đến nước Mỹ, có người đến các nước khác hoằng pháp, đây là kết quả bắt nguồn từ ý tưởng trong quá khứ của tôi. Năm 1962 đến nước Mỹ là tôi đã phát nguyện mang theo Phật pháp đến Mỹ, đẩy mạnh việc hành đạo trong lòng xã hội phương Tây. Từ năm 1962 đến 1968, đặc biệt vào năm 1968 có rất nhiều thanh niên người Mỹ đến nghe pháp, trong số họ có người đang học Tiến sĩ, có người đang học Cử nhân, có người đang học Thạc sĩ, những MASTER này hơn ba mươi người, tôi bèn giảng cho họ nghe Kinh Lăng Nghiêm. Trong khóa học mùa hè chín mươi sáu ngày, tôi đã giảng xong bộ Kinh Lăng Nghiêm. Sau khóa học, có một số thanh niên đã lưu lại, cho dù phải chịu mất học phần cũng vui lòng chuyển trường từ nơi khác đến thành phố San Francisco học tiếp. Sau này, bắt đầu từ năm 1968 khởi sự công tác phiên dịch Kinh điển, đến nay đã phiên dịch được mười mấy bộ Kinh Phật như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Di Đà, Kinh Kim Cang, Lục Tổ Đàn Kinh, Bách Pháp Minh Môn Luận, Kinh Đại Bi Đà La Ni, tóm lại là có hơn mười loại. Mỗi người ở Chùa Kim Sơn chúng ta đều không sợ khổ, không sợ khó, không sợ không có tiền, vì muốn cho Phật giáo được tiến xa, được phát triển rộng rãi, nên chúng ta phải phiên dịch toàn bộ Đại tạng Kinh ra các thứ tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Đức… Phải dự bị như thế mới có thể làm cho Phật giáo được phát triển trên thế giới, cho nên có thể nói đây là một xu hướng mới của Phật giáo trong thời hiện đại. Các vị nghe những tin tức tôi vừa báo cáo, hy vọng mỗi người đều phát khởi lên chí nguyện như thế, để làm cho Phật giáo được nhanh chóng phát triển trên toàn thế giới."