English|Vietnamese

 

Ngày 31 tháng 12 năm 1972, trưa chủ nhật

34. Về Bản Kinh Không Lời

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Trong nháy mắt, hai khoá  niệm Phật  và một  khóa thiền đã trôi qua. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần giảng kinh,và trong nháy mắt nữa chúng ta sẽ giảng xong  toàn bộ  Kinh Hoa Nghiêm. Sau khi hoàn tất một loạt bài giảng này, chúng ta sẽ tiếp tục giảng  về "Kinh Không Lời"

(Dịch từ sách "Timely Teachings" - trang 47)