English|Vietnamese

 

Ngày 16 tháng 9 năm 1973, chiều Chủ Nhật

98. Về Mật Tông

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Buổi chiều này, tiếp sau buổi giảng kinh, sẽ có một lớp tiếng Trung Hoa với 1 bài tiểu luận tôi đã viết về Mật Giáo. Phần lớn mọi người xem Mật Giáo thật sự tuyệt vời bởi vì nó là Pháp bí mật ! Hầu hết những ai học Mật giáo đều ích kỉ vì thái độ muốn che giấu Pháp và không để cho bất cứ ai biết nó. Bạn nên biết đạo lý này - đa số những những người học Mật giáo đều ích kỉ và chỉ một số ít người là có tinh thần chí công vô tư. 

Trước hết, đa số người theo Mật giáo ăn thịt và uống rượu. Họ thích ý tưởng thành Phật mà không có sự bất tiện nào về việc phải ăn chay. Hoặc nói cách khác, họ muốn "bắt cá hai tay" (1). 

Tuy nhiên,Mạnh Tử đã chỉ ra "Cá và tay gấu không thể có được cả hai" (2). Một phương pháp tu hành “thuận tiện” như vậy của phái Mật tông khá nguy hiểm vì nó có thể dẫn dắt chúng ta rơi vào con đường A-tu-la. Chớ nên xem thường mối họa này.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" - trang 56)

 

Chú thích của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

(1) Nguyên văn thành ngữ tiếng Anh: they like having their cake and eating it too.

(2) Trong sách Mạnh Tử http://www.zhlzw.com/Mind/201003/109648.html có câu:

孟子曰:“魚,我所欲也,熊掌亦我所欲也﹔二者不可得兼舍魚而取熊掌者也。生亦我所欲也,義亦我所欲也﹔二者不可得兼,舍生而取義者也。生亦我所欲,所欲有甚於生者,故不為苟得也﹔死亦我所惡,所惡有甚於死者,故患有所不辟也。

Mạnh Tử viết: “ngư,ngã sở dục dã,hùng chưởng diệc ngã sở dục dã ﹔nhị giả bất khả đắc kiêm xá ngư nhi thủ hùng chưởng giả dã。Sanh diệc ngã sở dục dã,nghị diệc ngã sở dục dã ﹔nhị giả bất khả đắc kiêm,xá sanh nhi thủ nghĩa giả dã。Sanh diệc ngã sở dục,sở dục hữu thậm ư sanh giả,cố bất vi cẩu đắc dã ﹔tử diệc ngã sở ác,sở ác hữu thậm ư tử giả,cố hoạn hữu sở bất tịch dã。

bản dịch tiếng Anh http://www.sacred-texts.com/cfu/menc/menc22.htm

1. Mencius said, 'I like fish, and I also like bear's paws. If I cannot have the two together, I will let the fish go, and take the bear's paws. So, I like life, and I also like righteousness. If I cannot keep the two together, I will let life go, and choose righteousness.
2. 'I like life indeed, but there is that which I like more than life, and therefore, I will not seek to possess it by any improper ways. I dislike death indeed, but there is that which I dislike more than death, and therefore there are occasions when I will not avoid danger.