English|Vietnamese

 

Tối Chủ Nhật, Ngày 30 tháng Chín năm 1973 (đường Washington).

Về Việc Cẩn Thận Với Sự Tán Dương (Khen Ngợi)

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Vào buổi trưa này khi Quả Dật giảng về đoạn kệ trước, cô ta được giáo sư họ Tạ (1) đặc biệt tán dương , Bà ấy nói:" Cô là người phụ nữ Mỹ thành thạo tiếng Trung Hoa tới mức độ cô có thể giảng như là một người Trung Hoa. Một người Trung Hoa không thể nào giảng hay hơn cô đã làm." Vì thế, Quả Dật, có người tặng cho con cái nón cao để đội nhưng con phải đội cẩn thận đó.

 


Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 276.

 

Ghi chú:

(1) Giáo sư Tạ Băng Oánh (Hsieh Ping Ying 謝冰瑩) http://www.drbachinese.org/vbs/1_100/vbs20/20_7.html http://www.nytimes.com/2000/01/27/books/hsieh-ping-ying-93-a-chinese-feminist-author.html