The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

 

 

 

 

11

 

Các Số Bồ Đề Hải             Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Khai Thị

Master Hua's Oral History Project

Buddhist Books Translation Society Online

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

   

- Kim Cang Bồ Đề Hải - Hoa ngữ và Anh ngữ 金剛菩提海

Đại Học Phật Giáo Pháp Giới

 

Kinh Sách Băng Ấn Hành

 

www.vanphatthanh.org

 

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

CTTB YouTube

Religion East & West

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4

  Khai Thị 5

  Khai Thị 6

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gia Đai Sư

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Th Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

Kinh Sách Băng Ấn Tống

Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương (bìa cứng), Kinh Pháp Hoa Phổ Môn Phẩm do Lão Hòa Thượng giảng giải và Khai Thị 4 vừa được ấn hành. Nếu quý vị muốn thỉnh những kinh sách trên xin thư về:

Gold Mountain Monastery
800 Sacramento St.
San Francisco, CA 94108
(415) 421-6117

Giá biểu như sau:
- Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng (bìa cứng): $15
- Băng đọc, trong hộp rất đẹp gồm 5 băng: $15
- Kinh Pháp Hoa Phổ Môn Phẩm Lược Giảng: $10
- Băng đọc, một hộp gồm 6 băng: $15
- Khai Thị 4: tùy hỷ
- Băng đọc (sẽ phát hành đầu năm sau).

Chi phiếu xin đề DRBA / Vietnamese Account. Xin cộng thêm cước phí và nếu cư ngụ ở tiểu bang California xin add thêm sale tax 8.25%.


- Khai Thị 1, 2, 3: Những bài Pháp thoại của Hòa Thượng Tuyên Hóa
- Hoa Sen Ngày Xuân: Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa
- Cẩm Nang Tu Ðạo: Ngữ Lục của Hòa Thượng Quảng Khâm
- Chương Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông do Cố Lão Hòa Thượng lược giảng.
- Pháp Ngữ: ngữ lục hay những lời khai thị của Cố Lão Hòa Thượng.
- Băng đọc Khai Thị 1 (gồm 6 cuốn)
- Băng đọc Khai Thị 2 (gồm 6 cuốn)
- Băng đọc Khai Thị 3 (gồm 5 cuốn).
- Băng đọc Pháp Ngữ (gồm 4 cuốn).
- Băng đọc "cẩm nang tu đạo" (gồm 3 cuốn).
- Băng đọc Kinh A Di Ðà do HT Tuyên Hóa lược giảng. (gồm 4 cuốn).
-Băng đọc Chương Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Lược Giải (1 cuốn).

Nếu quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách và băng đọc xin thư về Vạn Phật Thánh Thành hay email: bodehai@hotmail.com

Ban Việt ngữ của Viện dịch Kinh sẽ tiếp tục phiên dịch và ấn tống những dẫn giải về Kinh Luận cùng các bài Pháp thoại của Cố Lão Hòa Thượng. Kính mong quý Phật tử hoan hỷ hỗ trợ công đức ấn tống kinh sách và băng đọc của bổn Viện được viên mãn. Chi phiếu xin đề DRBA/ Vietnamese Account.

Long Beach Sagely Monastery
Department of Vietnamese Translation (DVT)
3361 East Ocean Boulevard.
Long Beach, CA 90803
Tel. or Fax. (562) 438 8902

E-mail:
BoDeHai@aol.com

Trở về trang nhà | Về đầu trangTrở về trang nhà - Return to homepage

 

 Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

 

Xả mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.