Vajra Bodhi Sea issue #280 September 1993- Backcover

http://vbs.drbachinese.org/vbs/vbsgallery/vbs/280/thumbs/vbs280p050c.jpg

Thông báo cùng toàn thể quý phật tử các nước trên thế giới

Kính xin quý vị đặc biệt chú ý.

Phật pháp đến nay đang trên đà xuống dốc. Ngoại đạo lộng hành. Không ngờ có những kẽ vô liêm sỉ, dám giả mạo người xuất gia hay cư sĩ tại gia của Vạn Phật Thánh Thành. Họ lợi dụng danh nghĩa của Vạn Phật Thánh Thành ra ngoài dối gạt, lừa bịp, làm đủ mọi tội ác. Lại giả mạo nói thừa mệnh của bần tăng mà đi khắp nơi hóa duyên (*), hầu lừa gạt thiên hạ. Nay tôi trân trọng tuyên bố để mọi người cảnh giác, đừng bị những kẻ vô liêm trong Phật giáo lừa gạt.

Hoa Kỳ, tiểu bang California, thung lũng Ukiah, Vạn Phật Thánh Thành

 

Người sáng lập, Tuyên Hoá, trân trọng gởi đến  

(Ký tên) Tuyên Hóa

Ngày 29 tháng 6 năm 1993   


Ghi chú của ban Phiên Dịch Việt Ngữ:

 

- Hiện nay có vài đệ tử người Việt từng xuất gia với Hòa Thượng, đã rời khỏi Chùa Vạn Phật nhưng lại nói với mọi người rằng mình là đệ tử cưng của Hòa Thượng, dạy mở luân xa, Mạn Đà La Siêu Độ, dạy 42 Thủ Nhãn... hoặc nói là mình được Chùa cử ra ngoài hoằng Pháp, là đệ tử Truyền Đăng Kế Pháp ... đây là những điều không đúng sự thật, mong quý Phật tử cảnh giác.

 

- Trích từ bài khai thị Năm Mới, Con Người Mới của Hòa Thượng Tuyên Hóa: Riêng những người xuất gia, nếu quý vị nói dối thì chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục Vô Gián, vô phương giải cứu! Ðó là do quý vị đã lừa người lừa mình, lừa chư Phật và chư Bồ Tát; quý vị đã "trợn tròn mắt, nói năng ngang ngược" - đó là những điều không thể chấp nhận được! Có thể là quý vị không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề; song, đến khi đọa địa ngục dù quý vị có hối hận thì cũng đã muộn rồi! Do đó, người xuất gia một khi đã thọ Giới-luật rồi thì dù thế nào đi nữa cũng không được nói dối, không được đổ lỗi cho người khác để chạy tội, không được chối cãi hoặc không chịu nhận lỗi. Quý vị nên thành thật và thực sự tu hành, và hãy tu hành với chẳng chút tham cầu. Như thế, một khi quý vị đã gột rửa nội tâm sạch sẽ rồi, thì trí huệ, Ngũ Nhãn và Lục Thông của quý vị sẽ tự nhiên xuất hiện. Quý vị không chịu gạn lọc tâm mình cho trong sạch mà lại muốn đạt được Ngũ Nhãn, Lục Thông ư? Quý vị sẽ không đạt được một phép thần thông hoặc một chút trí huệ nào cả! Quý vị sẽ không hiểu được điều gì cả, và sẽ chỉ là những kẻ ngu muội, mù quáng mà thôi!

 

(*) Xin xem thêm bài khai thị Người Tu Hành Không Ðược Phan Duyên của Hòa Thượng